Amorós i Contra, Josep, Psicólogo. Coordinador del SEETDIC (Servei Educatiu Específic per a l'alumnat amb Trastorns del Desenvolupament i la Conducta), España